درباره ما موسسه تدبیرسازان معین

در جامعه امروزی ما یکی از عوامل موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای پیدا و پنهان جامعه و کشف راهکارهای قانونی برای رفع آن نیازهاست.

موسسه حقوقی ثبتی تدبیرسازان معین با هدف تسریع و تسهیل در رفع نیازهای حقوقی ثبتی و انجام امور اداری و سازمانی شهروندان عزیز در سال ۱۳۹۲ و به شماره ثبت ۳۲۵۳۹ در تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت‌های این موسسه عبارت‌اند از:

  1. ثبت انواع شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیرتجاری
  2. ثبت انواع صورتجلسات تغییرات شرکت‌ها و موسسات
  3. ثبت انواع لوگو و نام تجاری
  4. تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی و ارزش‌افزوده
  5. دریافت کارت بازرگانی
  6. طی مراحل و تشریفات اداری اخذ مجوزات ثبت انواع شرکت‌ها و موسسات
  7. مشاوره در زمینه نقل و انتقال سهام موسسات و شرکت‌هایی که با مجوز موضوع فعالیت ثبت شده‌اند و قانونا امکان نقل و انتقال به غیر را داشته باشند.