مجوز صنایع

موارد موجود گواهی فعالیت صنایع مختلف

پس از اخذ جواز تاسیس و احداث کارخانه یا کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی مصوب و تجهیز کارخانه، پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت صادر می‌گردد. پروانه بهره‌برداری و کارخانه یا کارگاه تولیدی با موافقت وزارت صمت امکان واگذاری به غیر را دارد. در ادامه با موارد موجود گواهی فعالیت صنایع مختلف در فایل شرکت تدبیرسازان…

موارد موجود جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی سازمانی است که در زمینه سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور پزوهش، آموزش و ترویج کشاورزی و امور منابع طبیعی و آبخیزداری و غیره را به عهده دارد. در ادامه با موارد موجود جهاد کشاورزی در فایل شرکت تدبیرسازان معین آشنا می‌شوید اما قبل از آن لازم است در مورد حوزه فعالیت جهاد…

جواز صنایع

موارد موجود جواز تاسیس صنایع مختلف

جواز تاسیس به منظور انجام فعالیت تولیدی با موضوع مشخص از سوی وزارت صمت برای متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط صادر می‌گردد. اولین قدم برای تاسیس یک واحد تولیدی نیاز به اخذ جواز تاسیس است. با اخذ جواز تاسیس، متقاضی قادر خواهد بود در یکی از شهرک‌های صنعتی مصوب که در جواز تاسیس آمده…