موارد موجود آموزشگاه‌های آزاد هنری

مورد یک مشارکت در فعالیت آموزشگاه هنرهای تجسمی در صورت تایید مکان متقاضی توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران و اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی وضعیت: فعال شرایط: توافقی مورد دو مشارکت در فعالیت آموزشگاه موسیقی فعال با ۶ سال سابقه فعالیت و دارای برند و تبلیغات میدانی و محیطی مستمر وضعیت: فعال شرایط: توافقی