مجوز بهزیستی

موارد موجود بهزیستی

مورد یک مجوز تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منطقه ۱۲ شهر تهران صادره از بهداشت و درمان علوم پزشکی حوزه شهید بهشتی (مراکز جامع). وضعیت: فعال شرایط: توافقی مورد دو مجوز تاسیس دفتر پرستاری و نگهداری از سالمند در منزل از سازمان بهزیستی در مناطق جنوب تهران. وضعیت: فعال شرایط: توافقی مجوز…

مجوز علوم پزشکی

موارد موجود علوم پزشکی، بهداشت و درمان

مورد یک واگذاری مجمتمع پزشکی و درمانی فعال در منطقه ۵ تهران با حدود ۵۵۵ متر زمین و ۲۰۰۰ مترمربع بنا در ۶ طبقه و ۱۷ واحد، با ۷ سال ساخت و حدود ۱۸ ماه فعالیت دارای آزمایشگاه و داروخانه و ۵ کلینیک تخصصی و جراحی سرپایی و همچنین دارای تجهیزات کامل پزشکی و درمانی…