موارد موجود آموزشگاه‌های علمی آزاد

آموزشگاه‌هایی که با هدف آموزش و گسترش و بسط علوم و معارف اسلامی در قالب صاحب امتیازی حقیقی یا حقوقی از طریق تاسیس کلاس‌های آموزش تقویتی کنکور یا زبان خارجی ترمیک در مقاطع از ابتدایی تا آمادگی کنکور با رعایت ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوطه و رعایت موازین و شئونات اسلامی و با طی مراحل و…