مجوز بازرگانی

موارد موجود بازرگانی، بیمه و کاریابی

مورد یک واگذاری شرکت ثبت‌شده با موضوع مشاوره در خصوص سیستم های حمل و نقل، تامین نیروی انسانی، نظافت، تهیه غذا و بازرگانی فاقد مجوزهای موضوع. وضعیت: غیرفعال شرایط: توافقی مورد دو واگذاری شرکت چند منظوره خدماتی شامل تامین نیرو، تنظیفات، بازرگانی و غیره. دارای عضویت انجمن صنفی و تایید صلاحیت از وزارت کار و…