مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغات

موارد موجود کانون‌های آگهی و تبلیغات

کانون‌های آگهی و تبلیغات، شرکت‌هایی هستند که برنامه‌ریزی، ساخت و مدیریت انواع تبلیغات را انجام می‌دهند. فعالیت‌های کانون‌های آگهی و تبلیغات عبارت‌اند از: برنامه‌نویسی برای معرفی کالا و خدمات به همراه تحقیقات بازار و ارزیابی اثربخشی تبلیغات، رسانه‌های محیطی، رسانه‌های چاپی، رسانه‌های فضای مجازی، رسانه‌های پخشی (رادیو و تلویزیون)، تهیه و تولید هدایا و ابزار…