مجوز شرکت تعاونی

موارد موجود شرکت‌های تعاونی

مورد یک واگذاری شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی، با موضوع فعالیت تولید و پرورش محصولات گلخانه‌ای، قارچ صنعتی، گل و گیاه و سیفی‌جات، به همراه پشتیبانی و آموزش مرتبط با موضوع و همچنین تامین نیروی انسانی با موافقت‌نامه وزارت تعاون. وضعیت: غیرفعال شرایط: توافقی مورد دو واگذاری شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی، عمران، مسکن، صنعت، کشاورزی با…