جواز صنایع

موارد موجود جواز تاسیس صنایع مختلف

جواز تاسیس به منظور انجام فعالیت تولیدی با موضوع مشخص از سوی وزارت صمت برای متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط صادر می‌گردد. اولین قدم برای تاسیس یک واحد تولیدی نیاز به اخذ جواز تاسیس است. با اخذ جواز تاسیس، متقاضی قادر خواهد بود در یکی از شهرک‌های صنعتی مصوب که در جواز تاسیس آمده…